ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ปี2561-ปัจจุบัน
ชื่ออาจารย์ : นายมลเหล๊าะ จิตนารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:01  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขัน crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69จังหวัดกระบี่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี บินต่วน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:00  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาครูนวัตกรรมด้วยนวัตรกรรมของประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายฟาริด ดาหมาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,13:58  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการศิลปจากสนิมปันยิมให้น้อง
ชื่ออาจารย์ : นายฟาริด ดาหมาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,17:45  อ่าน 525 ครั้ง
รายละเอียด..