ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

เข้าสู่หน้าหลัก