ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง กาแฟโบราณชุมชนบ้านร่าหมาด
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2566,10:57   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อโครงงาน รูปทั่วไปของหลุมปลูกข้าวไร่
ชื่อนักเรียน : นายพิสิฐกร ซื่อตรง
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,14:05   อ่าน 92 ครั้ง