กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุณี บินต่วน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0647153255
อีเมล์ : aruneebintuan2520@gmail.com

นายมลเหล๊าะ จิตนารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0872699326
อีเมล์ : hassbulloh.jit@gmail.com

นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน
ครู คศ.2

นางสาวกานต์ลดา สายนุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0828253868
อีเมล์ : june-andaman453@hotmail.com

นายฟาริด ดาหมาด
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0897863011
อีเมล์ : fransis.6033@gmail.com

นายเกียรติศักดิ์ ป้องศรี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : hunterhnegsm@gmail.com