กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายฟาริด ดาหมาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0897863011
อีเมล์ : fransis.6033@gmail.com

นางสาวอรุณี บินต่วน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0647153255
อีเมล์ : aruneebintuan2520@gmail.com

นายมลเหล๊าะ จิตนารี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0872699326
อีเมล์ : hassbulloh.jit@gmail.com

นางสาวกานต์ลดา สายนุ้ย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0828253868
อีเมล์ : june-andaman453@hotmail.com

นางสาวจริยา ศรีทอง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 061-2120841
อีเมล์ : chariyasrithong@gmail.com

นายเกียรติศักดิ์ ป้องศรี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : hunterhnegsm@gmail.com

MR. ASAAH ACHU
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : achuasaah75@gmail.com