กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิรัช ซื่อตรง
ครู คศ.2

นายพงศนาถ รักษ์ไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 062-9594451
อีเมล์ : pongsanartrakthai@gmail.com

นายบาซีร์ พลนุ้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวซูวายบาห์ เจะอามะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : suwai2560@gmail.com