กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนพ ซื่อตรง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0893434894

นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์
ครู คศ.2

นางอรญา ป้าไหน
ครู คศ.2

นางสาวอรวิรา แซ่ขอ
ครู คศ.1

นายปรีชา ชุมฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : armkungkub@gmail.com

ณธษา พรหมทอง
ครู คศ.1
อีเมล์ : nayumi_lady@hotmail.com