กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนพ ซื่อตรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0893434894

นางอรญา ป้าไหน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายยาเซร์ หะสาเมาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : alikano317@gmail.com

นางสาวอรวิรา แซ่ขอ
ครู คศ.1

นายปรีชา ชุมฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0856650020
อีเมล์ : armkungkub@gmail.com

ณธษา พรหมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : nayumi_lady@hotmail.com