คณะผู้บริหาร

นายเสวตร ณัฏฐเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา