ประกาศ
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง ระเบียบการเข้าห้องสอบ ม.1 และ ม.4 ในวัน เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง ตารางสอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4 ในวัน เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการภาคี 4 ฝ่ายพิจารณาหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพ.ศ 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนโควตาพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ การจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศล "รวมน้ำใจ สู่ ป.น. ครั้งที่ 6"
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565
>>>ระบบสมัครเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2565 ✓>คลิกที่นี่<✓
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาพิเศษ