ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (อ่าน 258) 23 พ.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 (อ่าน 820) 21 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และโอไมครอน (อ่าน 3971) 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขายร้านค้าโรงเรียน (อ่าน 4147) 26 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน (อ่าน 7229) 24 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ (อ่าน 7330) 19 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 7524) 18 พ.ค. 63
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก (อ่าน 7533) 05 พ.ค. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 7677) 22 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกาศระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 8009) 24 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8461) 22 มี.ค. 60
ประกาศรางวัลหางบัตร งานรวมน้ำใจสู่ ป.น. ครั้งที่ 3 (อ่าน 8384) 06 ก.พ. 60
ประกาศ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 8109) 30 พ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 (อ่าน 8161) 16 พ.ย. 59
งานรวมน้ำใจสู่ ป.น. #2 (อ่าน 8336) 04 พ.ย. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 8349) 03 พ.ย. 58